Att bygga i Skåne

Vid dimensionering av tak är det viktigt att ta reda på vilken snözon man befinner sig i. Under vintern 2010 så rasade flera relativt nybyggda tak, på grund av att man inte dimensionerat taken på ett korrekt sätt.

Dimensionering av tak med hänsyn till snödjup

Vid dimensionering av tak måste man ta hänsyn till var man befinner sig i landet, detta beror på olika krav på snölaster. Eftersom Sverige är ett väldigt avlångt land, så skiljer sig vintrarna väldigt mycket åt; det kan vara meterdjup snö i Norrland, samtidigt som det är barmark i Skåne.

Snözoner och snölast

När man ska dimensionera sitt tak så börjar man med att konsultera en snölastkarta, som är indelad från zon 1 i söder, till zon 5,5 i norr. Den dimensionerande lasten är lätt att komma ihåg om man vet zonen; den varierar från 1 kN/m2 för zon 1 till 5,5 kN/m2 för zon 5,5. 

Att bygga i Skåne

Kraven på snölast är väl tilltagna för att täcka ett scenario med en sträng vinter som kanske bara inträffar en gång på 100 år. Om vi ser på snölasten så är den för Skåne 1 kN/m2, motsvarande ca 100 kg/m2. Hur stort snödjup detta motsvarar beror på om det är nysnö i puderform, blötsnö, eller gammal packad eller omsmält snö. För våt nysnö så motsvarar 100 kg/m2 ett snötäcke på ungefär 1 meter.

Som vi alla vet så är det mycket ovanligt med snötäcken på 1 meter i Skåne. Vi kan också räkna med en viss avdrift av snö från taken på grund av vind, takets lutning och värme underifrån. Så även om vi hade ett snötäcke på 1 meter på marken så skulle det vara väsentligt tunnare på taken.

Konsekvenser av felaktig dimensionering

Trots att vi har dessa ganska stränga regler så händer det att tak rasar ihop på grund av snö. Under vinter 2010 då det var ett djupt snötäcke i stora delar av landet så var det flera tak som kollapsade, bland annat Ica Maxi i Kristinehamn och en bandyarena i Vänersborg. Gemensamt för dessa byggnader var att det var stora byggnader med breda takspann. Utredningar i efterhand har visat på omfattande felkonstruktion av de tak som föll samman under 2010, man hade inte dimensionerat korrekt efter snölasterna. Med de milda vintrar vi har haft de senaste 20-30 åren så medför det normalt inga problem, men vid en strängare vinter visar sig dessa felkonstruktioner, och konsekvenserna kan bli fruktansvärda. Därför är det viktigt att dimensionera sina tak väl, och ta hänsyn till vilken zon man befinner sig i. Om man t ex bestämmer sig för att man vill bygga ett hus med ett skånskt korsvirkeshus som förlaga så ska man inte kopiera ritningarna rakt av. I Norrland kan det fort bli meterdjupa snömängder, och detta är inte ett skånskt tak dimensionerat för.