Välkommen hit!

Kul att du hittat hit till denna sida som handlar om bebyggelsen i Skåne! Läs mer om hur Skåne blev en av de mest tätbefolkade platserna i Sverige och hur bebyggelsen har sett ut från tidig medeltid tills idag. Skåne är ett av Sveriges mest tätbebyggda områden, men har det alltid varit så? Vilka bostäder är typiska för Skåne och vilka förutsättningar har bebyggelsen haft i denna del av landet? Och vad är egentligen en mölla och vilken funktion fyller Malmös stolthet, Turning Torso? Det, och lite till kommer du kunna läsa om på den här sidan!  Varför studera bebyggelsen? Men varför skall man då studera bebyggelsen? Jo, genom att studera byggnader och byggnadsmiljö får vi en större förståelse för tidigare generationer och för den utveckling samhället gjort. Byggnaderna bär med sig olika tiders ideal och förutsättningar i sitt utseende och konstruktion, något vi får en inblick i när vi studerar dem.  Många av dessa historiska byggnader är idag symboler för skånska landsbygden. Flera av dessa bevaras och skyddas av Hembygdsföreningar, Länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet då de anses vara mycket värdefulla för den svenska kulturen och historien. Bebott sedan stenåldern Det är inte bara i nutid som Skåne blivit ett populärt landskap att bo i, denna södra del av Sverige har sedan länge varit bebodd! Bebyggelsen av skånska gårdar är känt sedan bonde stenåldern och uppförandet av långhus, förlagan till de skånska gårdarna, är känt sedan järnåldern. Ortnamn med ändelser som by, stad eller hög härstammar från Vikingatiden medan ändelser så som åkra, tofs och hult kom först senare. De flesta av Skånes byar som vi känner till idag har anor från 1000-talet!

Välkommen hit!

Skånes förutsättningar

Regionala skillnader har i alla tider påverkat bebyggelsen och Skåne är inget undantag. Större delen av den skånska landsbygden utgörs av slättbygd och genom dess brist på skog och virke dominerades konstruktionen på husen av en teknik kallad korsvirke. Längre upp, i gränsen mot Småland där skogsvirke var mer vanligt, uppfördes hus genom knuttimring eller skiftesverk.  Läs mer om korsvirkeshus och byggnadsförutsättningarna här: Malmö, idag Sveriges tredje största stad, har anor från 1100-talet och har växt sig till en av de viktigaste städerna i södra Sverige. Gamla byggnader så som St Petri Kyrka, Faxeska Gården och Diedenska huset samsas med moderna designhus som Turning Torso och Glasvasen. Vill man få en smak av det riktigt gamla Malmö så kan ett besök i Gamla staden vara intressant där korsvirkeshusen står stadigt bevarade inför framtiden.